جنجالی

اقدام اسید پاشی پسر جوان روی دختر دلخواهش اینبار به خیر گذشت

اقدام اسید پاشی پسر جوان با دختر دلخواهش اینبار به خیر گذشت روابط خارج از چارچوب خانواده حوادث نیمه تلخ برای این که او دست از مزاحمت هایش بردارد، به فردی دیگر که به خواستگاری ام آمده بود، پاسخ مثبت دادم و با او نامزد کردم. مرد جوانی که پس از شنیدن پاسخ منفی، دختر دلخواهش را تهدید به قتل ... ادامه مطلب »

آیا دخترها برای شوهر پیدا کردن باید لباس های تنگ بپوشند و رفتار تحریک کننده داشته باشند ؟

آیا-دخترها-برای-شوهر-پیدا-کردن-باید-لباس-های-تنگ-بپوشند-و-رفتار-تحریک-کننده-داشته-باشند

آیا دخترها برای شوهر پیدا کردن باید لباس های تنگ بپوشند و رفتار تحریک کننده داشته باشند ؟ دختر های محجبه بهتر ازدواج می کنند یا دختر های بی دین و ایمان کننده ؟   ادامه مطلب »