بارداری و زایمان

زایمان ناگهانی این زن در هنگام جراحی قلب + عکس

زایمان ناگهانی این زن در هنگام جراحی قلب + عکس

زایمان ناگهانی این زن در هنگام جراحی قلب + عکس خطر مرگ بر اثر گرفتگی  قلب در هنگام زایمان سه هفته قبل از موعد زایمان طبیعی Edita Traceyهشت ماهه باردار بود که در آرایشگاه کمی احساس کمر درد کرد . این درد اول خیلی زیاد و ناراحت کننده نبود برای همین ادیتا ترسی زیاد بهش توجه نکرد و فقط به ... ادامه مطلب »