شروع کسب و کار

تمام نکاتی که قبل از شروع کسب و کار جدید به اون نیاز دارید و الان نمیدونید

فرهنگی که در آن فرهنگیان بیکار هستند !!!

فرهنگی که در آن فرهنگیان بیکار هستند !!!   نمی دانم از کی اینقدر به فرهنگ بی تفاوت شده ایم ؟!! اینقدر فرهنگ و هنر برایمان کم ارزش شده است که کسانی که در حوزه فرهنگ کار می کنند در واقع هیچ کاری نمی کنند !! اکثراً نیازی به فرهنگ نداریم و این شده که فرهنگ کاران ما بی کار ... ادامه مطلب »