بایگانی برچسب ها : مشکل روانی

چرا انقدر به صدا حساسم؟ ممکن است این حساسیت طبیعی باشد!؟

چرا من انقدر حساسم؟ ممکن است این حساسیت طبیعی باشد!؟

چرا انقدر به صدا حساسم؟ ممکن است این حساسیت طبیعی باشد!؟ آیا من مشکل روانی حساسیت به صدا ها را دارم؟ چرا من انقدر حساسم؟ چرا تمام وقت همه چیز اذیتم می کند؟ سوالی است که خیلی از شما ممکنه داشته باشید. سه چیز در دنیا وجود دارد که ما را اذیت میکند. محققان می گویند :چیزهای ناخوشایند، غیر قابل ... ادامه مطلب »